français

Dragi prijatelji,
Dobrodošli na zvaničnu web prezentaciju Udruženja diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema – ADEF.
ADEF okuplja građane Srbije koji su završili neki od visokih francuskih obrazovnih programa (osnovne, specijalističke, magistarske ili doktorske studije), bilo u Francuskoj, bilo u Srbiji kroz delokalizovane programe. ADEF je osnovan 2006. godine u Beogradu na inicijativu pedesetak diplomaca francuskih univerziteta i nekadašnjih stipendista francuske Vlade. Danas broji preko 250 članova koji su završili blizu šezdeset prestižnih francuskih univerziteta i visokih škola, iz najrazličitijih oblasti znanja: ekonomije, prava, medicine, filologije, prirodnih nauka, umetničkih disciplina, menadžmenta.

 

Osnovni cilj ADEF-a je uspostavljanje i razvijanje mreže srpskih diplomaca francuskog obrazovnog sistema radi jačanja kako kulturnih i društvenih, tako i ekonomskih francusko-srpskih odnosa. To činimo putem, danas već tradicionalnih, okupljanja u Francuskom institutu u Beogradu i u Ambasadi Republike Francuske čiju prijateljsku podršku Udruženje ima od samog osnivanja, zatim studijskih poseta kulturnim i istorijskim znamenitostima, organizovanja susreta studenata i francuskih preduzeća prisutnih u Srbiji, učešća na konferencijama i debatama posvećenim francusko-srpskim odnosima.

saradnja